Zabieg Ultracontour - usuwanie cellulitu i tkanki tłuszczowej z brzucha, ud i pośladków

Bezpieczne i skuteczne usuwanie tkanki tłuszczowej i cellulitu.

Urządzenie Ultracontour produkowane przez francuską firmę Medixsysteme oferuje nową, sprawdzoną w warunkach klinicznych i opatentowaną metodę bezpiecznego usuwania zgromadzonego pod skórą nadmiaru tłuszczu.

Problem nadwagi i gromadzenia tkanki tłuszczowej spowodowany ob­fitym odżywianiem, brakiem ćwiczeń i stresem szybko rozprzestrzenia się we współczesnym społeczeństwie. Co­raz więcej pacjentów odwiedza leka­rzy w celu wyeliminowania nadmiaru zgromadzonej tkanki tłuszczowej, zlo­kalizowanej głównie w okolicy brzucha i ud w przypadku kobiet, czy w obsza­rze talii i brzucha u mężczyzn. Popu­larne diety, kremy, środki odchudza­jące, stosowane często bez konsultacji ze specjalistą, zwykle nie dają oczeki­wanych rezultatów.

Jedną z nowych metod leczniczych jest Ultracontour, będący pierwszym urządzeniem medycznym wykorzystu­jącym podwójne działanie terapeutycz­ne fal ultradźwiękowych: technologii HIFU, czyli zogniskowanej wiązki ultradźwięków o dużym natężeniu, oraz UMD, czyli ultradźwiękowego drenażu limfatycznego.

Swoją skuteczność Ultracontour zawdzięcza dwóm me­chanizmom działania:

  • Zogniskowana wiązka ultradźwię­ków HIFU o dużej mocy wywołuje uszkodzenie błon komórek tłuszczo­wych, ich lipolizę oraz depolimery­zację trójglicerydów.
  • Drenaż ultradźwiękowy UMD przy­spiesza usuwanie uwolnionego tłusz­czu, eliminowanego następnie przez naturalne procesy metaboliczne.

Do zabiegu dobrymi kandydatami są osoby w wieku 25-60 lat o BMI 25­-35, prowadzące siedzący tryb życia, których dieta jest zbyt obfita. Zabieg nie jest nieprzyjemny ani bolesny.

Czas trwania jednej sesji wynosi 45-55 mi­nut. 80% pacjentów opuszcza klini­kę z odczuciem „lżejszych nóg”.

Zabie­gi powtarza się co 7-10 dni. Po kura­cji trwającej przez 1 do 1,5 miesiąca większość pacjentów zauważa zmianę sylwetki i zmniejszenie o 1-2 rozmiary wielkości noszonych ubrań.

Kuracja Ultracontour jest bezpiecz­na, służy do pobudzania funkcjono­wania procesu naturalnego usuwa­nia tłuszczu. Można ją łączyć z innymi zabiegami, np. z mezoterapią. System może być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Usuwanie cellulitu

Poza redukcją nadmiaru tkanki tłuszczowej urządzenie Ultracontour dzięki nowoopracowanej głowicy może być zastosowane również do usuwania cellulitu. Zasadnicza różnica polega tu na zogniskowaniu wiązki ultradźwiękowej płytko tuż pod skórą. Dzięki temu możliwe jest rozpuszczanie powierzchownych warstw tkanki tłuszczowej, dzięki czemu uzyskuje się wypłaszczenie nierówności skóry tak charakterystycznych dla cellulitu.

Przebieg zabiegu

Zabieg ultracontour – modelowanie sylwetki za pomocą ultradźwięków i technologii HIFU.

Przed terapią pacjent jest badany i kwalifikowany przez lekarza. Wykonuje się zdjęcia oraz dokonuje się pomiarów obwodów, aby móc porównać je po serii zabiegów.
Zabieg wykonuje się w dwóch etapach. Całość zajmuje około 80 min. W czasie jednej sesji zabieg może być wykonany tylko na jedną okolicę – uda, pośladki, brzuch, ramiona, podbródek. Zasada ta dotyczy zarówno redukcji tkanki tłuszczowej, jak i zwalczania cellulitu. Zabieg jest całkowicie bezbolesny a w jego trakcie możliwe jest jedynie odczuwanie lekkiego mrowienia lub ciepła.

Redukcja tkanki tłuszczowej wymaga minimum 3 sesji, jednak optymalne wyniki uzyskuje się po 6. W zwalczaniu cellulitu wykonuje się z reguły 6 zabiegów w odstępie 7-10 dni. Ostateczne efekty występują w okresie 3-5 tyg. po serii zabiegów.

W pierwszym etapie stosuje się wielokrotne przejścia po danym obszarze głowicy do rozpuszczania tkanki tłuszczowej.

Druga część zabiegu polega na zastosowaniu specjalnych głowic wymuszających spływ chłonki do okolicznych węzłów chłonnych, czyli ultradźwiękowego drenażu limfatycznego. Działanie drenażu ułatwia odprowadzenie uwolnionych z komórek tłuszczów, a także nadmiaru płynu z tkanek, zwłaszcza z kończyn dolnych.