Dr Paweł Skory praktykuje od 1984 roku. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, następnie z wyróżnieniem zdał egzamin specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii. Przez ponad 20 lat szkolił młodych lekarzy pełniąc funkcję asystenta w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy. Tam też pod kierunkiem prof. Dr hab. Waldemara Placka utworzył pierwszy w Bydgoszczy Gabinet Dermatochirurgii, którym kierował przez kilkanaście lat. Wykonywał tam rocznie kilkaset zabiegów z zakresu chirurgii nowotworów skóry, gromadząc ogromne praktyczne i teoretyczne doświadczenie w tej dziedzinie, która stała się niejako jego osobistą specjalnością i pasją.

Równolegle prowadził prywatny gabinet, który stopniowo rozwijał i który z upływem czasu przekształcił się w Klinikę Fenomed. Od początku jednym z filarów swojej działalności uczynił chirurgię nowotworów skóry, którą zajmuje się również dziś. Dr Skory od wielu lat prowadzi również jeden z nielicznych w Polsce ośrodków terapii fotodynamicznej – jedynej dostępnej nieinwazyjnej metody leczenia nowotworów skóry.

Ważną gałęzią działalności dra Skorego jest również szeroko rozumiana dermatologia estetyczna. Dziedzinę tą, niemal nieznaną w Polsce początku lat dziewięćdziesiątych, doskonalił i wprowadzał w Polsce jako jeden z pionierów. Idąc z duchem ogromnego postępu technologicznego, jaki dokonywał się w medycynie estetycznej, od początku śledził najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Szkolił się w wielu europejskich ośrodkach medycznych i zdobytą tam wiedzę przenosił na grunt rodzimy, biorąc udział w pierwszych sympozjach naukowych i prowadząc szkolenia. Współpracował z wieloma producentami sprzętu medycznego zdobywając przez te lata ogromne doświadczenie. Dziś będąc ekspertem w tej dziedzinie, pracuje wyłącznie na najlepszym dostępnym na rynku sprzęcie oferując najwyższą jakość i najświeższe rozwiązania. Na pierwszym miejscu stawia skuteczność i zadowolenie pacjentów.


Dr Anita Mazur jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Przez siedem lat była asystentem w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Uzyskała tytuł lekarza specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii w 2009r. Jako jedna z nielicznych lekarzy w Polsce posiada certyfikat ukończenia Międzynarodowej Specjalizacji z Medycyny Przeciwstarzeniowej organizowanej przez Światowe Towarzystwo Medycyny Anti- Aging (WOSAAM). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej.

W swojej pracy z zaangażowaniem realizuje założenia medycyny przeciwstarzeniowej. W procesie tworzenia zdrowego wizerunku pacjentów korzysta z doświadczenia i wiedzy zarówno polskich jak i światowych autorytetów współczesnej medycyny estetycznej i dermatologii. Swoje  kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez częste uczestnictwo w kongresach i praktycznych szkoleniach z zakresu dermatologii, dermatologii estetycznej oraz medycyny przeciwstarzeniowej.