Dr Paweł Skory jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Od ponad 20 lat jest asystentem w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, gdzie w roku 1996 z wyróżnieniem zdał egzamin specjalizacyjny II° z dermatologii i wenerologii. W tejże klinice od 8 lat kieruje Gabinetem Dermatochirurgii wykonując rocznie kilkaset zabiegów w zakresie chirurgii skóry. Poza pracą z pacjentami zajmuje się równocześnie szkoleniem w zakresie dermatochirurgii lekarzy będących w okresie specjalizacji.

Od 1997 roku prowadzi również własny gabinet, gdzie oprócz dermatologii ogólnej specjalizuje się w dermatologii estetycznej i laserowej, dermatochirurgii, onkologii skóry, terapii fotodynamicznej.

Przez całą swoją karierę lekarską ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.


Dr Anita Mazur jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Przez siedem lat była asystentem w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Uzyskała tytuł lekarza specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii w 2009r. Jako jedna z nielicznych lekarzy w Polsce posiada certyfikat ukończenia Międzynarodowej Specjalizacji z Medycyny Przeciwstarzeniowej organizowanej przez Światowe Towarzystwo Medycyny Anti- Aging (WOSAAM). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej.

W swojej pracy z zaangażowaniem realizuje założenia medycyny przeciwstarzeniowej. W procesie tworzenia zdrowego wizerunku pacjentów korzysta z doświadczenia i wiedzy zarówno polskich jak i światowych autorytetów współczesnej medycyny estetycznej i dermatologii. Swoje  kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez częste uczestnictwo w kongresach i praktycznych szkoleniach z zakresu dermatologii, dermatologii estetycznej oraz medycyny przeciwstarzeniowej.